Členství

Golf Club Luby byl založen na podzim v roce 1994 a je řádným členem České golfové federace.

Usiluje o to, aby golf byl dostupný co nejširším vrstvám zájemců o tuto krásnou hru. Tomu se snažíme přizpůsobit i vstupní poplatky do klubu a ostatní náklady, které s hraním golfu souvisejí.

Členem Golf Clubu Luby se může stát každá fyzická osoba, která splní následující podmínky:

 • Podá písemnou přihlášku, čímž se přihlásí a zaváže k respektování členských povinností
 • Splní podmínky členství stanovené Golf Clubem Luby

 

Členství zaniká:

 • Žádostí člena o zrušení či přerušení členství (písemnou formou)
 • Nebo v důsledku neplnění základních povinností
 • Vyloučením člena pro zvlášť závažné neplnění povinností nebo porušení disciplíny

Druhy členství

Členství classic

 • Jednorázový vstupní poplatek 1.000,-
 • Neomezená hra po celý rok a registrace v ČGF
 • Využívání reciprocit se smluvními hřišti
 • Možnost využít program „Ochutnej golf“
 • Sleva 20 % na ubytování v areálu
 • Sleva 20 % na zapůjčení BUGGY
 • Možnost využívat bonusový program v restauraci v areálu
 • Roční příspěvky: 8.250,-

Členství junior

 • Věková kategorie 0-18 let
 • Neomezená hra po celý rok a členství v ČGF
 • Dětské tréninky pod vedením PRO trenéra 1 x týdně
 • Využívání reciprocit se smluvními hřišti
 • Sleva 20 % na ubytování v areálu
 • Sleva 20 % na zapůjčení BUGGY
 • Roční příspěvky: 2.100,-

Členství student

 • Věková kategorie 19-26 let
 • Nutné doložit studentský průkaz nebo potvrzení o studiu
 • Neomezená hra po celý rok a členství v ČGF
 • Využívání reciprocit se smluvními hřišti
 • Sleva 20 % na ubytování v areálu
 • Sleva 20 % na zapůjčení BUGGY
 • Možnost využít program „Ochutnej golf“
 • Možnost využívat bonusový program v restauraci v areálu
 • Roční příspěvky:  2.750,-

Členství senior

 • Jednorázový vstupní poplatek 1.000,-
 • Pro akceptování seniorského členství je nutné doložit doklad ČSSZ o pobírání starobního důchodu
 • Neomezená hra po celý rok a členství v ČGF
 • Možnost využít program „Ochutnej golf“
 • Sleva 20 % na ubytování v areálu
 • Slena 20 % na zapůjčení BUGGY
 • Možnost využívat bonusový program v restauraci v areálu
 • Využívání reciprocit se smluvními hřišti
 • Roční příspěvky: 5.500,- 

Členství rodina

 • Je zvýhodněné nebo-li zkušební členství pro celou rodinu (2 dospělí + 2 děti)
  • Manželé, děti, prarodiče, vnoučata, partneři
 • Cena je garantovaná na 2 roky a je bez vstupních poplatků
 • Od 3.roku členství RODINA přechází na členství CLASSIC, JUNIOR, STUDENT a SENIOR bez dalších vstupních poplatků
 • Neomezená hra po celý rok a členství v ČGF
 • Možnost využít program „Ochutnej golf“
 • Sleva 20 % na ubytování v areálu
 • Slena 20 % na zapůjčení BUGGY
 • Možnost využívat bonusový program v restauraci v areálu
 • Využívání reciprocit se smluvními hřišti
 • Roční příspěvky: 10.890,-

Členství vzdálené

 • Bez vstupního poplatku
 • Registrace v ČGF
 • Při návštěvě lubského golfového hřiště se platí 50% denního fee z aktuálního ceníku
 • Využívání reciprocit se smluvními hřišti
 • Sleva 20 % na ubytování v areálu
 • Roční příspěvky 4.400,-

Roční HRACÍ FEE bez členství v GC Luby

 • Celoroční permanentka na golfové hřiště v Lubech
 • Nepřenosná
 • Roční poplatek za hru 6.600,-

Členství firemní

 • Podmínky o firemním členství nebo-li hracím fee naleznete v kategorii FIRMY
 • Roční příspěvky 6.600,- + DPH

Práva a povinnosti člena GCLUB

 1. Člen GCLUB má právo podílet se na naplňování poslání a cílů GCLUB, mezi než patří:
  • Užívat hřiště Golf Clubu Luby
  • Užívat zařízení a vybavení, které k hřišti náleží
  • Účastnit se turnajů pořádaný českými kluby dle propozic schválených ČGF
  • Kandidovat do správní rady
  • Spolupodílet se na rozhodování prostřednictvím orgánů GC – valná hromada
 2. Člen CGLUB má tyto povinnosti:
  • Řídit se stanovami Golf Clubu Luby, ustanoveními České golfové federace a respektovat rozhodnutí orgánů GC
  • Uhradit ve stanovených termínech a stanoveným způsobem veškeré členské vklady a poplatky
  • Dodržovat striktně pravidla stanovená pro provoz hřiště Golf Clubu Luby, jakož i pravidla na ostatních hřištích, na nichž se účastní hry
  • Dodržovat pravidla fair play a svým chováním přispívat k vytváření vysokého kreditu GC.
 3. Nový člen Golf Clubu Luby prohlašuje:
  • Že byl seznámen se stanovami klubu, v plném rozsahu s nimi souhlasí a bude se jimi řídit
  • Že souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.

Členské výhody a reciprocity

Řádný člen Golf Clubu Luby může využívat několik benefitů, které mu přísluší tím, že na základě přihlášky do klubu a zaplacením všech uvedených poplatků se stane řádným členem, ať už se členstvím classic, senior, rodina, vzdálené, junior nebo student.

Jedna z výhod řádného člena jsou nasmlouvaná golfová hřiště, kde členům GC Luby jsou poskytovány slevy na green fee z aktuálního ceníku, tzv. RECIPROCITY.

Seznam hřišť – RECIPROCITY pro sezónu 2023

Hřiště
Sleva
Golf Club Bechyně
20 %
Golf Club Ještěd
30 %
Golf Club Sokolov
30 %
Golf Club Kynžvart
30 %
Golf Club Házlov (F.L.)
25 %
Golf Club Cihelny
30 %
Golf Club Bitozeves
30 %
Golf Club Hořehledy
50 %
Golf Club Svobodné Hamry
50 %
Golf Club Racing K.Vary
30 %
Golf Club Malevil
20 %
Golf Club Liberec
30 %
Golf Česká Lípa
20 %
Golf Club Plauen Steinsdorf
20 %

Další výhody členů GC Luby

 • 20 % sleva na ubytování přímo v Golf Areálu Luby
 • 20 % sleva na zapůjčení BUGGY / EZ-GO
 • Možnost využívat bonusový systém v restauraci v Golf Areálu Luby
 • Zúčastnit se speciálního programu „Ochutnej Golf“ – více se dozvíte na recepci klubu
 • „Ochutnej Golf“ je možnost vzít na hřiště nové zájemce o golf za zvýhodněných podmínek nejen pro nového zájemce, ale i pro člena klubu

V roce 2014 jsme uspořádali první roční soutěž k 20.letému výročí klubu a u hráčů se to ujalo s velkým úspěchem.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto soutěž pořádat každým rokem.

Níže jsou podrobné podmínky této roční soutěže:

Celoroční soutěž EKLEKTIK 

 • Od května do října probíhá celoroční soutěž EKLEKTIK ve vybraných turnajích
 • Soutěže se může zúčastnit i nečlen, pokud odehraje v Lubech min. 3 turnaje
 • Do soutěže jsou započítávány skoro všechny vypsané turnaje na daný rok ……. viz kalendář turnajů
 • Podmínky:  
  • do soutěže je zapsán každý, kdo splní podmínku odehrání min. 3 turnajů na hřišti v Lubech
  • během sezóny si může každý hráč své výsledky vylepšovat, např. …… na jednom turnaji zahraje na jamce č.1 počet ran 4, na druhém turnaji zahraje na stejné jamce počet ran 3 …… tak se mu v tabulce upraví výsledek na 3, jakmile zahraje třeba počet ran 2 na téže jamce (berdie), opět se mu výsledek upraví a takhle to bude s každou jamkou až do konce sezóny
  • nevěste hlavu, když se jeden turnaj nevyvede, nevadí, stále máte možnost výsledky vylepšovat a upravovat každým turnajem
  • v říjnu týden před turnajem Cash & Tango se odehraje poslední turnaj této soutěže a bude i do něj započítán – viz kalendář turnajů
  • od konečného BRUTTO výsledku se odečte konečný aktuální  HCP s procentuálním odečtem po odehrání turnaje posledního turnaje
  • pořadatel si vyhrazuje právo, že procentuální výpočet HCP se může každým rokem měnit (25%, 50%, 75%, 100%)
  • Při počítání HCP se 0,1-0,4 zaokrouhluje dolů, 0,5-0,9 zaokrouhluje nahoru
  • Při rovnosti výsledků rozhoduje       1) nižší celkový Brutto výsledek 

2) při rovnosti bodu 1 rozhoduje lepší brutto výsledek druhé devítky

3) při rovnosti bodu 1 a 2 rozhoduje lepší brutto výsledek posledních 6 jamek

4) při rovnosti bodu 1,2 a 3 rozhoduje lepší brutto výsledek posledních 3 jamek

5) při rovnosti bodu 1,2,3 a 4 rozhoduje lepší brutto první devítky a následně 6 a 3 jamek první devítky