Přihláška

Informace pro zájemce o členství v clubu:

 • je třeba vyplnit přihlášku do klubu (formulář viz níže), a po podpisu ji doručit osobně nebo poštou na adresu Golf Club Luby, Horní Luby 25, 351 34 Luby, nebo elektronicky zaslat scan na info@golfluby.cz
 • po zaplacení příspěvku ve výši dle typu zvoleného členství v hotovosti nebo převodem na účet č. 806233399/0800, variabilní symbol RČ, bude provedena registrace člena v klubu
 • řádný člen Golf Club Luby se automaticky stává členem České golfové federace
 • po složení zkoušky způsobilosti (zelená karta) pak získá členskou kartu, která ho opravňuje ke vstupu na všechna golfová hřiště v ČR i ve světě, zároveň mu tato karta umožňuje účast na turnajích pořádaných pod hlavičkou České golfové federace (ČGF)
 • federační golfová karta je následně předána osobně na recepci klubu – doba vydání cca 3 týdny, anebo se nyní používá elektronická členská karta v aplikaci ČGF
 • v případě osobní návštěvy na recepci klubu lze přihlášku člena vyřídit okamžitě

Stávající členové platí příspěvky stejným způsobem, tedy v hotovosti na recepci klubu nebo převodem na účet č. 806233399/0800, variabilní symbol je rodné číslo bez číslic za lomítkem nebo členské číslo.

V roce 2014 jsme uspořádali první roční soutěž k 20.letému výročí klubu a u hráčů se to ujalo s velkým úspěchem.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto soutěž pořádat každým rokem.

Níže jsou podrobné podmínky této roční soutěže:

Celoroční soutěž EKLEKTIK 

 • Od května do října probíhá celoroční soutěž EKLEKTIK ve vybraných turnajích
 • Soutěže se může zúčastnit i nečlen, pokud odehraje v Lubech min. 3 turnaje
 • Do soutěže jsou započítávány skoro všechny vypsané turnaje na daný rok ……. viz kalendář turnajů
 • Podmínky:  
  • do soutěže je zapsán každý, kdo splní podmínku odehrání min. 3 turnajů na hřišti v Lubech
  • během sezóny si může každý hráč své výsledky vylepšovat, např. …… na jednom turnaji zahraje na jamce č.1 počet ran 4, na druhém turnaji zahraje na stejné jamce počet ran 3 …… tak se mu v tabulce upraví výsledek na 3, jakmile zahraje třeba počet ran 2 na téže jamce (berdie), opět se mu výsledek upraví a takhle to bude s každou jamkou až do konce sezóny
  • nevěste hlavu, když se jeden turnaj nevyvede, nevadí, stále máte možnost výsledky vylepšovat a upravovat každým turnajem
  • v říjnu týden před turnajem Cash & Tango se odehraje poslední turnaj této soutěže a bude i do něj započítán – viz kalendář turnajů
  • od konečného BRUTTO výsledku se odečte konečný aktuální  HCP s procentuálním odečtem po odehrání turnaje posledního turnaje
  • pořadatel si vyhrazuje právo, že procentuální výpočet HCP se může každým rokem měnit (25%, 50%, 75%, 100%)
  • Při počítání HCP se 0,1-0,4 zaokrouhluje dolů, 0,5-0,9 zaokrouhluje nahoru
  • Při rovnosti výsledků rozhoduje       1) nižší celkový Brutto výsledek 

2) při rovnosti bodu 1 rozhoduje lepší brutto výsledek druhé devítky

3) při rovnosti bodu 1 a 2 rozhoduje lepší brutto výsledek posledních 6 jamek

4) při rovnosti bodu 1,2 a 3 rozhoduje lepší brutto výsledek posledních 3 jamek

5) při rovnosti bodu 1,2,3 a 4 rozhoduje lepší brutto první devítky a následně 6 a 3 jamek první devítky