cz de

Valná hromada 2016

Zápis z jednání Valné hromady spolku Golf Club Luby, konané dne 23.04.2016 v klubovně v Lubech od 16:00 hod. do 17:00 hod.
Přítomni – viz. prezenční listina
Navržený pořad jednání:
 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího a řídícího VH a zapisovatele
 3. Volba člena pověřeného sčítáním hlasů
 4. Schválení programu VH
 5. Zpráva majitele hřiště
 6. Zpráva prezidenta klubu
 7. Zpráva hospodáře klubu a STK klubu
 8. Návrhy a následné schvalování návrhů a diskuze členů
 9. Volba prezidenta klubu po 5 letech
 10. Ukončení

ad 1) Valnou hromadu v souladu s článkem V, bod 4) Stanov zahájil v16:00 hod. prezident spolku Golf clubu Luby. Bylo konstatováno, že Valná hromada byla řádně svolána nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání. Valná hromada je usnášení schopná, neboť je postupováno v souladu s čl. V. Stanov.

ad 2) Prezident Golf Clubu Luby navrhl za předsedajícího a řídícího valné hromady s odkazem na platné znění stanov p. Josefa Buštíka.
Hlasováno, valná hromada za předsedající a řídící valné hromady zvolila pana Josefa Buštíka.
- všichni PRO - 24
Poté se zvolený předsedající a řídící VH ujal své funkce s tím, že navrhl za zapisovatele VH paní Gabrielu Ptáčkovou.
Hlasováno, valná hromada zvolila zapisovatelem valné hromady paní Gabrielu Ptáčkovou.
- všichni PRO - 24

ad 3) Řídící a předsedající VH navrhl za člena pověřeného sčítáním hlasů: Jiří Mrázik. Hlasováno, členem pověřeným sčítáním hlasů byl zvolena Jiří Mrázik.
- PRO - 23
- PROTI - 1

ad 4) Řídící a předsedající VH přednesl a navrhl program VH. Hlasováno, VH schvaluje předložený program VH.
- všichni PRO - 24

ad 5) Řídící VH předal slovo majiteli hřiště Karlu Hemrovi, aby přednesl svou zprávu a dění.

 • majitel hřiště přivítal všechny zúčastněné členy na VH
 • Co se týče hřiště:
  • letošní sezóna začala v dobrém duchu a celý rok 2015 se dá 2015 se dá říci, že byl vydařený a věří, že kvalitu hřiště zachováme naopak ještě zlepšíme
  • v roce 2015 jsme na jamce č.2 vybudovali nové kamenité odpaliště, které se letos uvedou do provozu
  • pořád je co dělat a vylepšovat a my se stále budeme o to pokoušet, někdy toho bude více, někdy jen to, na co stačí finance, pro nás je i málo hodně, prostě krůček po krůčku, opět zmínil velmi špatnou platební morálku členů a výhledově je to velmi špatné.
  • Majitel hřiště jmenoval 2 členy výkonného výboru (prezidia)
   • Ptáčková Gabriela
   • Hemr Karel
 • dotaz členů: zase písek do bunkrů – bude se neustále postupně obměňovat a dosypávat
 • dotaz členů: nové míčky na driving – budou průběžně obměňovány, není to levná záležitost

Všichni přítomní byli se zprávou majitele hřiště seznámeni bod po bodu a obeznámeni, hlavními priority majitele hřiště.

ad 6) Řídící VH si vzal slovo jako prezident klubu.

 • prezident klubu oznámil, že již jsme registrovaný spolek podle nového občanského zákoníku, týká se to všech občanských sdružení (nově spolků), tudíž i nás
 • na dnešní VH se musí vypracovat nové stavovy klubu nebo-li spolku a následně schválit
 • řídící navrhl sebe jako člena prezidia: všichni PRO - 24
 • prezident je letos spokojený se stavem hřiště a vysloveně řekl: klobouk dolů za hřiště a práci na něm

ad 7) Hospodářem a STK klubu pí. Gabrielou Ptáčkovou bylo předloženo vyúčtování za rok 2015.
Poděkování patří manželům Pastrňákovým, za neustálou podporu klubu, v roce 2015 darovali klubu papíry a barvu do tiskárny. Za to velké díky.

Stav finan. prostředků k 1.1.201541 970,90plán r. 2015
Příjmy
od hřiště na provoz a děti65 000,0065 000,00
Dotace od města Luby15 000,005 000,00
nesoutěžní výsledky750,001 000,00
od hřiště na federaci33 900,0040 000,00
doplatky za jamkovku z roku 2014100,00200,00
od hřiště na III.ligu25 000,0025 000,00
startovné za jamkovku1 600,001 500,00
Příjmy za nové členy v r. 147 000,008 000,00
Úroky z b.ú.6,5710,00
Příjmy celkem148 356,57145 710,00
Výdaje
Příspěvek ČGF33 900,0040 000,00
Příspěvek na III.ligu mužů a žen25 000,0025 000,00
Poštovné776,00300,00
Kurz rozhodčího + cestovné funkcionářů0,001 000,00
Dětské tréninky32 400,0024 000,00
Účetnictví 4 780,005 000,00
Antivirový program do PC1 437,001 200,00
WEB, doména, AVG
Reklama
Náklady na něco, případná koupě… - VLAJKY1 797,000,00
Ostatní režie (obálky, papír, atd…..)399,00500,00
Turnaj mistrů - odměna pro mistry klubů0,004 000,00
III. Liga - ubytování 9 600,0010 000,00
II.liga za rok 2014 doplacení10 000,0010 000,00
Klubové grilování a lednové posezení
MK na rány,jamky + děti 3 816,004 000,00
Poplatky banka2 863,252 900,00
Dohoda o provedení práce25 000,0025 000,00
Výdaje celkem151 768,25152 900,00
Výsledek hospodaření-3 411,68-7 190,00
Stav finan. prostřeků k 31.12.201538 559,22


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Stav finančních prostředků k 1.1.201638 559,22
Příjmy
od hřiště na provoz a děti65 000,00
Dotace od města Luby15 000,00
Nesoutěžní výsledky1 000,00
od hřiště na federaci35 000,00
doplatky za jamkovku za rok 2014100,00
od hřiště na II ligu25 000,00
startovné za jamkovku v 20161 600,00
Příjmy za nové členy v r. 168 000,00
Úroky z b.ú.10,00
Příjmy celkem150 710,00
Výdej
Příspěvek ČGF35 000,00
Příspěvek na II.ligu mužů a žen25 000,00
Poštovné500,00
Mládež cestovné, reprezentace
Cestovné funkcionářů, kurzy rozhodčích1 500,00
Dětské tréninky30 000,00
Účetnictví5 000,00
Antivirový program do PC - na 2 roky2 000,00
WEB, doména, AVG0,00
Internet0,00
Náklady na něco, případná koupě0,00
Ostatní režie (papíry apod.)500,00
Turnaj mistrů - odměna pro mistry klubů4 000,00
III. Liga - ubytování apod.10 000,00
Klubové grilování
MK + děti4 000,00
Poplatky banka2 900,00
Dohoda o provedení práce - sekretariát25 000,00
Výdaje celkem145 400
Předpokládaný výsledek hospodaření5 310,00
Předpokládaný stav finan. prostředků k 31.12.201643 869,22

 • všichni PRO 24 pro navrhovaný rozpočet na rok 2016
 • kapitánka pro II. ligu žen – Gotthardová Lenka – všichni PRO
 • účast na II.lize žen
  - PRO - 21
  - PROTI - 3
 • účast na krajské lize mužů
  - PRO - 24
 • kapitán pro II.ligu mužů – Petr Senaj – všichni PRO
 • oslovení nominovaných hráčů pro II. ligu a III. ligu mužů a žen proběhne stejně, jako v roce 2015, hráči byli srozuměni, že většinu nákladů s II. ligou si hradí sami.
 • přednesen kalendář turnajů na rok 2016
 • zvolena nová rozhodčí komise na základě nových stanov dneškem schválených:

ad 8) Návrhy a diskuze členů

 • Veškeré návrhy a diskuze členů se probrali ve výše zmíněných bodech a popřípadě byly i následně schváleny.

ad 9) Volba prezidenta klubu po 5 letech

 • opět se navrhl stávající prezident klubu Josef Buštík
 • byl zvolen nový prezident klubu Josef Buštík
  - všichi PRO - 24

V Lubech dne 23. dubna 2016

Zapsala: Ptáčková Gabriela

10.12.

Hřiště je v období zimy dokud nenapadne sníh stále otevřené. Pro nečleny je zimní fee 150,- na den. Klubovna je již zavřena, v případě nepřítomnosti házejte fee do poštovní schránky. Děkujeme

29.10.

V nadcházejících dnech až do 18.11. bude provoz golfové klubovny velmi minimální z důvodu čerpání dovolené. Provoz areálu je zajištěný a hřiště je otevřené. Restaurace s kuchyní bude úplně uzavřena. Děkujeme za pochopené.

17.10.

Rádi bychom vás pozvali na poslední letošní turnaj „Beránční Texas Scramble“ v sobotu 20.10. od 10:00…..cannon start. Nikdy jste nejedli jehněčí masíčko nebo by jste rádi ochutnali jiné speciality z jehněčího než jste zvyklí? Máte jedinečnou příležitost. Tento turnaj je spojený s jehněčími hody z našeho chovu a bude se připravovat na několik různých způsobů. Občerstvení bude připraveno formou raut po hře a je zahrnuto v ceně startovného. Přihlášky do pátku 19.10. do 19:00.

12.10.

V sobotu 13.10. z důvodu konání turnaje bude hřiště volné okolo 13:30.

5.10.

V sobotu 6.10. bude hřiště volné do 14:00 kvůli konání turnaje. V neděli 7.10. hřiště volné.