cz deHistorie

První odpálení míčku proběhlo v roce 1994. Nyní máme rok 2020 a my slavíme 27-ti leté výročí. Trochu se pokusíme poohlédnout těch 27 let zpátky.

Rok 2020

Letošní rok je významný tím, že různá odvětví (golf, restaurace, shop a driving) v našem areálu se sloučily a vše bude fungovat pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným: Golf Areál Luby - Schönbach, s.r.o. Věříme, že je to krok správným směrem a přinese to našemu golfovému areálu je pozitivní věci a další rozvoj.

Rok 2019

Z jara se dodělala budova z minulého roku (omítka) a začala další výstavba vedlejší dřevěné uzavřené pergoly, která slouží také k úschově pracovních strojů, zejména golfových autíček. Práce na pergole probíhaly celé léto a dokončila se na podzim. Z ohlasů návštěvníků našeho areálu je zřejmé, že se povedla a líbí se moc. Kontrast dřeva a zdi se povedl. Letošní léto nám opět ukázalo svou teplejší tvář a my museli trochu šetřit vodou. Greeny a odpaliště to zvládly, ale některé fairway byly suché. V letošním roce jsme v tom nebyli sami. I ostatní hřiště zápolily s vodou a s horkem. Na podzim se vypouštěl rybník u odpaliště č. 1, který se čistil a následně zveleboval. A nebyl by to náš greenkeeper, aby si nevymyslel další kamenné odpaliště. Pánské odp. č. 1 dostalo nový kabátek v podobě obložení kameny, které bude lemovat vodní plocha.

Rok 2018

V letošní sezóně začala rekonstrukce budovy naproti restauraci ve dvoře místního golfového areálu. Nové zázemí bude sloužit k úschově pracovních strojů a pracovního náčiní. Zároveň jsme rádi, že i dvůr získává novou upravenou tvář. Stále tvoříme své pomocí, bez investorů a větších finančních injekcí a jsme na to náležitě hrdí. V letošním roce byly zakoupeny 2 nová motorová autíčka značky Yamaha. Do hřiště se více investuje v podobě různých podpůrných prostředků, jako jsou třeba hnojiva a postřiky. Léto bylo trochu teplejší, ale hřiště to zvládlo perfektně a jen místy se tvořily suché fleky.

Rok 2017

Rok 2017 se může pochlubit novou dlažbou a upravenou zahrádkou před místní restaurací a klubovnou. Bylo nakoupeno nové vybavení pro venkovní posezení a celkově se venkovní prostor před klubovnou vylepšil, aby se hosté cítili dobře a pohodlně. Dále se na podzim začal zvětšovat a přestavovat green č.3, který byl plně v provozu v létě 2018.

Rok 2016

Na hřišti se dodělaly všechna odpaliště. Sezóna začala klasicky. Nově byla vybudována nová vodní plocha na dráze č. 6. Těší nás stále slušná návštěvnost jak golfových členů a hostů, tak i návštěvnost v místní restauraci, která je zároveň klubovnou a zázemím pro golfové hráče.

Rok 2015

Protože nové kamenné odpaliště na jamkách č. 3 a 4 měly obrovský úspěch, začala v roce 2015 další přestavba odpališť na jamce č. 2. Pánské i dámské a opět jsou obestavena kameny. Greenkeeper opravdu v tomto nelenil a předváděl heroické výkony. Dále probíhá základní údržba hřiště a zákazníci jsou s ním spokojeni.

Rok 2014

Sezóna 2014 začala za krásného slunečního počasí neobvykle brzo 1. 3. V únoru již začaly první práce na hřišti a výstavba nových odpališť na jamkách č. 3 a 4 jsou v plném proudu. Jejich otevření proběhlo v létě. Zároveň se vybudovala nová větší vodní překážka na jamce č.3. Letos také klub oslavil 20 let od svého založení a od členů bylo pro majitele hřiště Karla Hemra připraveno překvapení v podobě uspořádání přátelského týmového turnaje. Byla slavnostně odhalena modrá socha od našeho člena umělce Evina Knaibla, která směřuje pohledem na celé golfové hřiště.

Rok 2013

Jak rok 2012 začal brzy, tak sezóna 2013 započala až koncem dubna. Pro golfisty a provozovatele golfových resortů velmi špatné. Prostě zima a sníh oddalovaly zahájení sezóny. Na jaře bylo otevřeno nové odpaliště č.7. i s rybníčkem. Hned z jara se podchytily greeny, tudíž v sezóně byly v dobré kvalitě. Opět máme radost, že i bez nějakých investorů se nám daří na hřišti stále vytvářet a stavět nové věci. Letos to bylo rozšíření greenu č.1 a přestavba greenu č.4. Na podzim započalo kácení stromů u jamky č.3, abychom mohli začít budovat nová odpaliště č.3 a 4. Za zmínku stojí také to, že byly vytvořeny facebookové stránky Golf Areálu Luby na přání členů. Co se týče platební morálky členů, byla letos skoro 100%. Hodně to ovlivnilo pročištění členů v roce 2012, kteří dlouho nereagovali na jakékoliv výzvy.
Počet aktivní členů k 31.12.2013: 143

Rok 2012

Rok 2012 začal na Luby docela brzo. První hráči a otevření klubovny bylo 12.března. Na podzim roku 2011 a na jaře 2012 se na dráze č.1 a č.2 vysázela spousta stromů různých druhů. Vzhledem k ekonomické krizi se každá investice do hřiště musela dobře zvážit. Ale i přesto jsme byli schopni zrealizovat výstavbu nových odpališť na jamce č.7. Můžete shlédnout ve fotogalerii.
Dále se rozšiřovala závlaha na další odpaliště, kde ještě nebyla zavedena.
V létě jsme provedli změnu poplatků. Místo celodenního fee, se platila zvlášť hra na 9 jamek a zvlášť 18 a více jamek. Tento krok se vydařil a budeme v něm i nadále pokračovat.
Počet aktivních členů po čistce k 31.12.2012: 138

Rok 2011

Opět nebudeme bilancovat, ale povězme si, co se očekává nebo co se stihlo již udělat.
Tento rok se na jaře zrekonstruoval driving range. Dřevěná podlaha, která dostávala neustálými změnami počasím pořádně zabrat, se vyměnila za dlažbu a také byla dodána nová mate. Následně na to byl upravený a vydlážděný vchod před klubovnou a spojený s venkovním posezením. Jamka č. 9 se dočkala nových odpališť, jak dámských, tak i pánských. Na dráze č. 7 byl pokácený strom, který byl odstraněn z důvodu výstavby nového odpaliště.
Bohužel deštivé počasí v roce 2010 a následná zima udělala své, a na začátku sezóny se vyskytly veliké problémy s greeny. Za posledních 12 let si takovéto problémy nepamatujeme. Nejvíce to odnesly greeny č. 6 a 7, které se kompletně musely předělat. Ostatní greeny dostávaly a stále dostávají, to co potřebují, ale květnové mrazy opět zahojení greenů prodloužily. Na to jsme si pozvali odborníky, kteří nám vše výše zmíněné potvrdili a poradili, jak postupovat dále a do budoucna.
Výstavba druhé devítky byla bohužel prozatím pozastavena a veškeré pracovní soustředění dostává stávající devítka. Do konce sezóny bychom rádi ještě stihly postavit některá nová odpaliště a další maličkosti.

Rok 2010

Rok 2010 přinesl spoustu změn. Zejména to byla nově zrekonstruovaná klubovna včetně sociálního zařízení.
Můžete se podívat ve fotogalerii, jakých doznala změn. Rekonstrukce klubovny byla spojená i s doděláním celé střechy na budově.
Dále se v klubu odsouhlasila změna ve Stanovách, která přinesla větší přehled v platbách, zjednodušení účtování plateb a celkově se uspořádálo, které platby se týkají klubu a které platby jdou na vrub hřiště.
Co bylo tento rok velice nepříjemné, bylo deštivé počasí. Ale i přesto se na hřišti stále pracovalo v plném nasazení, přibyl druhý zaměstnanec na plný úvazek, a na sklonku léta a na podzim započala práce na budování druhé devítky. Zejména to bylo odvodňování, kácení stromů a následné čištění drah. Tato stavba byla zakončena malým turnajem, který se hrál na posekané nové devítce s provizorními greeny. Bylo to velice zajímavé.
Celkem členů: 248 (aktivních)

Rok 2009

Tento rok se odvodnila podmáčená místa na jamce č. 2. Na podzim tohoto roku začala kompletní rekonstrukce klubovny, která bude trvat až do začátku dubna 2010. Klubovna se zvětšuje o více než polovinu té původní. Dále se vybuduje nové sociální zázemí jak pro členy, tak pro ostatní hráče či hosty místní restaurace. Sociální zázemí bude obsahovat úplný komfort, což hráč či návštěvník potřebuje. Včetně sprch. Nechte se překvapit na jaře roku 2010.

Rok 2008

Rok 2008 byl výjímečný v tom, že do klubu přišlo nejvíce členů od založení klubu. A to celkem 75 nových členů. Dále se v tomto roce postavil krytý driving range se třemi odpališti. Také se vysadila spousta stromků na hřišti. Dále stojí za zmínku, že II. liga žen hrála v Darovanském Dvoře a skončila na krásném 7. místě ze 16 družstev. Zatím nejlepší umístění žen v Lubech. Jinak se nic významnějšího nedělo, protože chyběly peníze, které se investovaly do nové příjezdové cesty v předchozím roce.

Rok 2007

V roce 2007 jsme se nejvíce soustředili na příjezdovou cestu k nám na golf, která byla v kritickém stavu. Využili jsme toho, že ve městě Luby probíhala kompletní rekonstrukce silnic a také silnice na hranice s Německem. Bylo velké štěstí, že tyto velké stroje a mašiny byly v místě, protože jak nám bylo řečeno, kvůli 220m nové cestě sem žádné takovéto stroje nepojedou. A když už, tak dopravné by stálo hříšné peníze. Takže po všech vyjednáváních se nám podařilo v létě tohoto roku domluvit s firmou Algon kompletní novou silnici k nám nahoru na golf. Ti co k nám jezdíte, tak určitě jste pocítili veliký rozdíl. Z tohoto důvodu se neinvestovaly žádné větší peníze do hřiště. Věřte, stavba silnice není levná. Silnice byla samozřejmě 5. července také náležitě pokřtěna. Viz fotogalerie.
V tomto roce také přišlo 44 nový členů. Někomu se může zdát, že to není mnoho ale menší klub, jako jsme mi, to je krásné číslo. Je pochopitelné, že každým rokem se také pár lidí odhlásí. Zejména je to z důvodu vybudování hřiště v blízkosti jeho bydliště, nebo rozhoduje vzdálenost. Když náš klub vznikal, byli jsme v pořadí 32. Teď máte přes 100 klubů, takže je pochopitelné, že si každý hledá to své a co nejblíže. To jen na vysvětlenou, proč třeba nesedí počet aktivní členů s nově příchozími v předchozích a následujících letech.

Rok 2007

A máme tu rok 2007 v začátcích. Proto nebudeme bilancovat historii, ale budeme psát o tom, co bychom rádi stihli, co je naplánováno apod. Letošní rok bychom rádi opravili a vybudovali některá nová odpaliště, poopravili příjezdovou cestu a dál naše hřiště zvelebovali a vylepšovali. Ostatní aktivity se budou odvíjet podle potřeby a kapitálu.

Rok 2006

V roce 2006 se nic závratného nedělo, pouze jsme prvním rokem využívali závlahu, na začátku roku se otevřel pro hru nový putting green, vysadilo se několik dalších stromků a stromů, opravila se lávka na jamce č. 3 a na podzim se připravovala kácením stromů druhá devítka. Dále se v tomto roce měla uskutečnit přestavba některých odpališť, ale bohužel díky financím se tato akce přesunula na r. 2007.

Rok 2005

Rok 2005 byl velmi pracovně nabitý. Na jaře byl dokončen nový, dlouho očekávaný driving range, asi tak 50m od klubovny. Kdo u nás byl, tak ví, jak bylo náročné chodit a trénovat na starý driving range. Zároveň se vybudoval nový putting green, který je postaven kousek od odpaliště č.1, tudíž při turnajích pro startéra, ale i hráče ideální. Otevření nového putting greenu se plánuje na podzim tohoto roku, nebo jaro 2006. Také se tento rok u nás konal první turnaj pořádaný ČGF, a to III. liga mužů. Dále pak pro zpestření návštěvníků Golf Areálu Luby byla postavena 60m od klubovny cca 22m vysoká dřevěná rozhledna. Nápad a zrealizování má na svědomí náš člen p. Strejček a fa HORAL. A závěr roku? To byla ta nejlepší tečka za uplynulou sezónou. Dokončila se závlaha na greeny a odpaliště. Se závlahou jsme bojovali již 2-3 roky, ale až letos se vše podařilo dokončit.

Rok 2004

Na jaře roku 2004 proběhla malá přestavba klubovny a velká přestavba kuchyně z důvodu evropské unie. V červnu téhož roku proběhlo nové normování hřiště, na které jsme dlouho a netrpělivě čekali už pár let. Jenom pro zpestření (Před normováním k HCP 36 –6, a po normování k HCP 36 +2). Bohužel se nám nepodařil vybudovat nový draiving range v blízkosti klubovny, jak jsme si naplánovali. Výstavba se o 1 rok prodloužila. Na závěrečném turnaji „Casch and Tango“ se poprvé otevřel nový green č. 6 a měl kladné ohlasy. Během roku je opět stav členské základny rozšířen o nové příchozí hráče. Konečný stav ke konci roku je 251 všech přijatých členů od založení klubu (aktivních i neaktivních).
Počet členů celkem: 251

Rok 2003

Rok 2003 je jedním z nejdůležitějších. Z jara na valné hromadě se rozhodnulo o změně vstupního členství. Z 30.000,- Kč na 1.000,- Kč. Najednou jsme během roku přijali tolik členů, jako za posledních 4-5 let. Stávající členi ale nepřijdou zkrátka. Mohou si na sebe vzít 1 až 2 členy. Také proběhla přestavba greenu č. 6 a konečně se opravila příjezdová cesta, která hodně z nepříjemňovala příjezd na golf. Green č. 6 byl hodně důležitý pro nové normování hřiště. To proběhne na jaře r. 2004. Vše mělo být hotové do konce roku 2003, ale jak všichni víme, léto bylo velmi suché a znepříjemňovalo život mnoha golfovým hřištím. Také se začal budovat nový driving range v blízkosti klubovny, který bude dokončen na jaře r. 2004.
Počet členů celkem: 210

Rok 2002

V roce 2002 proběhla další přestavba greenů. Jamka č. 5 a č. 7. I některé odpaliště proběhly změnou. Na hřišti se více pracuje, neboť i přísun peněz se zlepšil. Návštěvnost neustále roste a klubovna je otevřena již každý víkend a i přes týden. Škodolibosti je také stále méně a méně. Manželé Ptáčkovi se na podzim přestěhovali do nově opraveného bytu nad klubovnou. A tím se zkvalitnily služby.
Počet členů: 145

Rok 2001

V roce 2001 se přijal zaměstnanec na plný úvazek. Luděk Ptáček jest jeho jméno. Téhož roku již začala pomalu přestavba greenů. Jako první byla jamka č. 8 a jamka č. 1. Respektivně jamka č. 1 prošla již 3 změnou. Také odpaliště č. 1 bylo změněno. V zimě došlo k důležitému rozhodnutí. Manželé Ptáčkovi se rozhodli, že se do Lubů přestěhují. Byl to odvážný krok, ale proč se k tomu odhodlali? Nebo-li křivka návštěvnosti neustále roste vzhůru. A navíc bylo zapotřebí i v týdnu se věnovat hostům v klubovně a restauraci.
Počet členů: 121

Rok 2000

I začátek roku 2000 není nijak zvláštní. Až na podzim dospíváme k názoru, že od příštího roku se bude muset přijmout člověk na stálý úvazek. Jezdí více a více hráčů a přes týden nám utíká greenfee. I úprava hřiště vyžaduje více času. Také se setkáváme se spoustou škodolibosti. Polámané kolíky, ukradené hrábě, rozházený polystyren po hřišti atd. Nelze zapomenout i na to, jak jsme ráno před turnajem v dešti odháněli krávy z hřiště a z greenů golfovýma holemi.
Počet členů: 98

Rok 1999

Rok 1999 není ničím zajímavý. Hřiště udržuje sám majitel Karel Hemr. Na zaměstnance není a peněz je málo. Jenom se seká, seká a seká. Ale můžeme se pochlubit dobře vybaveným strojovým parkem. Když shrneme rok 98 a 99 se přežívá.
Počet členů: 78

Rok 1998

Rok 1998 se golfové klubovny a restauračního zařízení ujala dcera Gabriela Ptáčková rozená Hemrová spolu s manželem Luďkem Ptáčkem. Klubovna byla otevřena pouze o víkendech, když se konaly turnaje. Ostatní dny bylo zavřeno. Nebylo to jednoduché. Jednou se také stalo, že nepřijel na turnaj ani jediný hráč.
Počet členů: 65

Rok 1997

V roce 1997 nastala změna. Za nového prezidenta jsme zvolili p. Mudr. Petra Strnada, který přivedl opět GCL do ČGF. Tím ožila spolupráce mezi GCL a golfovým areálem v Lubech. Přicházeli noví členové, probíhá pravidelné pořádání turnajů, fungování sekretariátu a korespondence. Prostě začal klub fungovat včetně klubovny.
Ale i přes tento klubový úspěch se majitelům nepodařilo z nedostatku finančních prostředků zkvalitnit hřiště.
Počet členů celkem: 44

Rok 1996

V roce 1996 jsme byli z ČGF vyloučeni, a to pro údajné nepředložení dokladů o výstavbě hřiště. Z toho jsem vyvodil, že výrok "příroda mi darovala hřiště" nám v daném čase nepomohl. V témže roce byl zakoupen majiteli hřiště bývalý kravín, který byl z části zpřístupněn pro golfové hráče a část pro strojový park.
Počet členů: 26

Rok 1995

V roce 1995 se připojil k p. Karlu Hemrovi pan Ervin Schicke (greenkeeper z Kolína nad Rýnem). Téhož roku se založil golfový club: Golf Club Luby (dále jen GCL) a téhož roku jsme byli přijati do České golfové federace (dále jen ČGF). Toto datum nelze zapomenout, neboť při výroku "příroda mi darovala hřiště" u většiny členů ČGF vypukl hlasitý smích. Na to se nezapomíná.
Počet členů: 16

Rok 1994

Na přelomu měsíce květen-červen roku 1994 se poprvé začalo sekat na 25 ha-vý ploše původních pastvinách. V témže roce v měsíci říjnu proběhl první turnaj za účasti cirka 48 lidí. Tento turnaj v měsíci říjnu se hraje každým rokem a nese název "Casch and Tango". K dispozici byl tehdy vojenský stan, kde se grilovalo a popíjelo. Tím byla zahájena anabáze příštích deseti let.
Počet členů: 4

21.10.

V sobotu 23.10. se uskuteční poslední oficiální turnaj na úpravu HCP. Přihlášky na www.cgf.cz.

27.9.

Dne 3.10. je hřiště plně obsazené až do 16:30 hodiny.

25.9.2021
MK klubu na rány

O víkendu 25.-26.9. se uskuteční v Lubech dvoudenní Mistrovství klubu 2021. Hřiště bude volné každý den cca po 14:00 hodině.

4.9.2021
Rezervace

3.9. a 4.9. je hřiště obsazené cca do 16:00 z důvodu konání golfových turnajů.

18.8.

V sobotu jste srdečně zváni na nový turnaj v lubském kalendáři "TERCOM OPEN CUP". Přihlášky na www.cgf.cz do pátku 20.8.